Odliczanie podatku VAT od paliw

Nowe zasady odliczania podatku VAT od paliw przeznaczonych do samochodów osobowych oraz niektórych pojazdów samochodowych wykorzystywanych do celów „mieszanych” już od 01.07.2015 roku.

 od 1 lipca 2015 r. z tytułu nabycia paliwa wykorzystywanego do napędu ww. pojazdów wykorzystywanych do celów „mieszanych" przysługiwało będzie prawo do odliczenia podatku VAT w wysokości 50%.

Więcej szczegółowych informacji, znajdą Państwo na stronie Ministerstwa FInansów

http:/finanse.mf.gov.pl/vatFacebook