Sprawdź status podmiotu w VAT!

Ministerstwo Finansów informuje, że od 26 czerwca 2015 można sprawdzić, czy kontrahenci są czynnymi podatnikami VAT.

W serwisie pod linkiem https://pfr.mf.gov.pl/_/ po wpisaniu NIP otrzymają Państwo jeden z trzech komunikatów:

  1. Podmiot o podanym indentyfikatorze podatkowym NIP nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT,
  2. Podmiot o podanym indentyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT,
  3. Podmiot o podanym indentyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT zwolniony.

Komunikat można również wydrukować.

Nie zmienia to możliwości złożenia wniosku o zaświadczenie z Urzędu Skarbowego w tym zakresie.Facebook