Żłobki i przedszkola przyzakładowe = ulgi

Sejm uchwalił (jednogłośnie) ulgi podatkowe na żłobki i przedszkola przy zakładach pracy.

Nowe przepisy pozwalą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatki na utworzenie żłobka, przedszkola czy też klubu dziecięcego. Koszty utrzymania takich instytucji też będzi można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Co więcej? Zwolnione z podatku mają być świadczenia odtrzymane od pracodawców jeśli chodzi o pobyt dzieci w takich miejacach - do tej pory były to traktowane  jako przychód ze stosunku pracy.Facebook