Dokumentacja pracownicza - łatwiejsze przechowywanie

Ministerstwo Gospodarki wraz z Ministerstwem Pracy i Polityki Społęcznej proponuje zmianę w Kodeksie Pracy dotyczącą okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej. Głównym celem tej zmiany jest obniżenie kosztów przetrzymywania dokumentacji pracowniczej dla pracodawców

Jedną z najważniejszych zmian w projekcie jest określenie 3 okresów przechowywania dokumentacji: przechowywanie dokumentacji tylko przez okres zatrudnienia u danego pracodawcy; pięcioletni okres – dla dokumentacji, która może mieć wpływ na roszczenia dot. stosunku pracy; ostatnim okresem jest 50 lat i dotyczy to dokumentacji, którą gromadzi się dla uprawnień emerytalno-rentowych.
Jeśli przepis nie określi ile dany dokument należy przetrzymywać – czy w okresie zatrudnienia czy przez 50 lat – będzie on przetrzymywany przez pięć lat po zakończeniu zatrudnienia.

Kolejną zmianą dość istotną będzie sposób podziału dokumentów – 3 części akt osobowych bez zmian, jednak podzielone ze względu na okres przechowywania.

Ustawa miałaby wejść w życie z dniem 01.01.2016r. a organizacje społeczne mogą zgłaszać uwagi do projektu do 04.05.2015r.

Zaloguj się aby móc komentować.

Zaloguj sie teraz lub załóż kontoFacebook