Projekt zmiany ustawy o podatku dochodowym

Projekt zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw przyjęty przez Radę Ministrów. Projekt przedłożył minister finansów.

Celem projektu jest implementacja 3 dyrektyw, których termin wdrożenia upływa wraz z końcem 2015 roku.

Regulacje dotyczą m.in:

  1. Dodano nowy rozdział w ustawie o PIT - dotyczy on pozyskiwania i przekazywania informacji o wypłatach odsetek
  2. Wyłączono osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej oraz mikroprzedsiębiorców z obowiązku sporządzania dokumentacji pomiędzy podmiotami powiązanymi
  3. Włączono dwie spółki prawa rumuńskiego do grupy podmiotów, w stosunku do których zastosowanie mieć będą preferencyjnie zasady opodatkowania dochodów z dywidend.

Głównym celem zmian jest zapewnienie zgodności prawa krajowego z prawem UE. Zwiększono również zakres wymiany informacji pomiędzy państwami członkowskimi.

Nałożenie wymogów, co do dokumentacji pomiędzy podmiotami powiązanymi wg standardów międzynarodowych pozwoli usprawnić kontrolę tych podmiotów, co znowu ograniczy próby przenoszenia dochodów do innych jurysdykcji podatkowych.

 

Zaloguj się aby móc komentować.

Zaloguj sie teraz lub załóż kontoFacebook